DofNA therapie

DofNA:  weten vanuit welke diepere lagen u wordt getriggerd
familiepatronen doorbreken
Combinatie:  vaste overtuigingen en vicieuze cirkels doorbreken

Grensverleggend:  opheffen beperkende (familie) patronen vanuit de familie bloedlijnen (DNA)

Nieuwetijd methode:  energetische en emotionele ontlading van beladen herinneringen

DNA en eigen ervaringen  –  Iedereen bouwt in de periode tot ca. 20-jarige leeftijd eigen ervaringen op. De hersenen leggen die herinneringen vast. Daarnaast neemt elk individu, in zijn of haar DNA, herinneringen en ervaringen mee van voorgaande generaties. DNA zorgt namelijk voor de opbouw van ons lichaam, maar dient ook als opslag van data. De combinatie van eigen ervaringen en in het DNA vastgelegde herinneringen maken de persoon van wie we (denken te) zijn.
Blokkades en barrières die ontstaan zijn op jonge leeftijd of vanuit overerfde familiepatronen (DNA), zorgen vaak voor vicieuze cirkels. Denk daarbij aan overmatige behoefte aan bevestiging, aandacht, erkenning, bewijzen, schuldgevoelens, onmacht, neerslachtigheid, geen richting weten, enz.

Kwantumfysica  –  De basis van de DofNA-therapie komt voort uit de kwantumfysica. Kwantum betekent energiedeeltje. De wetenschap (fysica) bestudeert de werking van deze deeltjes. Het gehele universum is opgebouwd uit energiedeeltjes. Deze energiedeeltjes zijn de bouwstenen van moleculen en atomen. Doordat alles om ons heen is opgebouwd uit energiedeeltjes, ook ons eigen lichaam, staat ook alles met elkaar in verbinding. Ieders energieveld heeft een bepaald trillingsniveau. Dit trillingsniveau werkt als een magneet en trekt soortgelijke energie naar zich toe. Dit kan bijvoorbeeld een partner zijn, vrienden, de mensen om u heen; maar ook (werk)situaties trekt u aan met de magnetische kracht van uw eigen energieveld. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent. Wat straalt u uit en wat of wie trekt u naar u toe?

Emoties – blokkades – uitstraling  –  Ervaringen en herinneringen zijn gebaseerd op emoties. Dat kan vreugde zijn, maar ook verdriet, boosheid, jaloezie of bijvoorbeeld (faal)angst, fobieën, onzekerheid, enz. Deze emoties laten blokkades ontstaan in ons energiesysteem. Ieder mens ervaart deze blokkades; de één sterker dan de ander. Deze emoties kunnen voor verschillende triggers zorgen, waardoor u in vicieuze cirkels terechtkomt. Deze overmatige emoties kunnen zo uitputtend zijn, dat u al uw energie kwijt kunt raken en (vage) lichamelijke klachten kunt creëren. Voorbeelden zijn: vreselijk boos worden om iets kleins of door een bepaalde persoon, of u onzeker voelen in een bepaalde situatie. De reacties zijn vaak niet te verklaren en moeilijk om mee om te gaan; laat staan ze te veranderen.

Wat is DofNA?  –  DofNA (‘Discharge of Neural Aspects’) is gebaseerd op de wetenschappelijke kwantumtheorie met betrekking tot de werking van het brein, hoe energie werkt, op de processen die in ons DNA en onze herinnering zijn vastgelegd en hoe wij ongewild onharmonieuze energie aantrekken.
‘Neural Aspects’ verwijzen naar de neuraal netten in de hersenen waar de herinneringen opgeslagen zijn. ‘Discharge’ betekent ontladen. Elke (negatieve) herinnering heeft een bepaalde lading. Door de (negatieve) lading van beladen herinneringen te neutraliseren, ontstaat er ruimte om vrije keuzes te maken die werkelijk bij u passen.

Veranderde uitstraling    –  Door het neutraliseren van uw blokkades, verandert uw uitstraling automatisch en verandert uw omgeving met u mee. Oude triggers met bepaalde personen of situaties verminderen en, bij continue omzetting van het oude in het nieuwe, verdwijnen deze. U gaat daarna ervaren dat u juist die mensen en situaties naar u toetrekt die u wérkelijk wilt.

Consulten  –  We zijn opgebouwd uit het DNA van onze (voor)ouders. Vaak blijken hardnekkige houdingen en patronen niet werkelijk van onszelf te zijn, maar overervingen vanuit het DNA van onze bloedlijnen.
In het eerste (basis)consult worden blokkades zoals vastgeroeste gedachten en overtuigingen opgespoord en omgezet. In de vervolg-advancedbehandelingen worden vervolgens de blokkades vanuit de bloedlijnen aangepakt.
De DofNA-behandelingen werken zeer krachtig en langdurig door. De eerste 3 weken na de sessie zijn het krachtigst. Daardoor kan er niet vaker dan éénmaal per 3-4 weken een DofNA-consult plaatsvinden. Indien nodig werken we tussen de DofNA-consulten door aan uw persoonlijke items middels praktische, cognitieve en direct toepasbare tools.
Er is altijd sprake van 1 basisconsult, gevolgd door gemiddeld 3 advancedconsulten.

Geïnteresseerd? –  Wilt u hier meer over weten. Vraag het gerust. Bel +33(0)7 8737 7731.

[su_button url=”https://dofnacoach.nl/contact” style=”3d” background=”#cc5000″ size=”5″ center=”yes” icon=”icon: envelope” desc=”Ik maak graag een afspraak”]Ja, ik wil aan de slag![/su_button]